پنجشنبه, 27 مهر 1396

خدمات

 

jazebehh- darreh shahr

 ProPzal Darreh-Shahr

اوقات شرعی دره شهر

اسرائیل را تحریم کنیم

boycott-apartheid-israel-275x330

ارتباط آنلاین

لینکستان

تبليغات شما

 

 


 

madakto.ir

 

SAHEL-ISP

 

 


حسین کاظمی،خدمات اینترنت سیمره
دره شهر,سیمره,کبیرکوه,ایلام,ماژین,پورتال,پرتال,خبر,باباسیف الدین,کلم

online-SeyMareh

به گزارش پورتال شهرستان دره شهر(SEYMAREH.IR) قابل توجه دانشجویان پیام نور شهرستان دره شهر , بخشنامه جدیدی از سوی جناب اقای دکتر سرمدی مدیر کل محترم  دفتر برنامه ریزی اموزشی دانشگاه پیام نور صادر شده است. در متن این بخشنامه امده است. با توجه به تبصره شماره یک ماده ۲۳ ایین نامه اموزشی کاردانی و کارشناسی در صورتی که دانشجویی درسی را انتخاب و از ان نمره مردودی کسب نماید. موظف است تا کسب نمره قبولی مجددا همان درس را (بجز دروس اختیاری) انتخاب کند تا نمره قبولی کسب کند.

 

معیارهای ارزیابی

ماده ۲۲- معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمره دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا ۲۰ تعیین میشود.

ماده ۲۳- حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است. دانشجویی که در هر یک از درس های الزامی مردود شود. در اولین فرصت ملزم به تکرار ان است. یا این حال نمره کلیه درس ها اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل منظور میشود.

 

تبصره ۱-: اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود بجای ان درس میتواند از جدول درس های اختیاری در برنامه مصوب درس دیگری را انتخاب کند. برای سایر درس ها در صورت داشتن نمره مردودی دانشجو موظف است همان درس را تکرار کند.


تبصره ۲-: در مواردی که ضرورت دارد نمره درسی به صورت قبول یا مردود در کارنامه تحصیلی دانشجو ثبت شود نمره قبولی به شرح زیر است:

۱- در درس های پیش نیاز دانشگاهی کسب حداقل نمره ۱۰ ضروری است.

۲- در درس های نظری یا عملی کسب حداقل نمره ۱۲ ضروری است.

۳- در درس های پروژه – کارموزی و کارورزی کسب حداقل نمره ۱۴ ضروری است.

ماده ۲۴-: پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس انجام دادن تکالیف درسی و نتایج ازمون های میان ترم و ازمونی که در پایان ترم نیمسال یا ترم تحصیلی برگزار میشود ازمون پایان ترم نامیده میشود.

تبصره ۱ : ازمونی که بین نیمسال یا ترم تحصیلی برگزار میشود ازمون میان ترم و ازمونی که در پایان نیمسال یا ترم تحصیلی برگزار میشود ازمون پایان ترم نامیده میشود.

تبصره ۲ : برای درس های نظری ،نمره تکالیف ازمون های تکوینی، ازمون میان ترم و هرگونه فعالیت دیگری که برای هر به تصویب شورای گروه آموزشی مربوط رسیده باشد. بیست و پنج درصد (۲۵%)نمره نهایی درس را در بر میگیرد.

تبصره ۳ : ملاک اعمال نمره میان ترم در نمره نهایی کسب حداقل پنجاه درصد (۵۰%) نمره پایان ترم است.

تبصره ۴ : دو درس های نظری که در ان ها برای دانشجو نمره میان ترم منظور نشود یا نمره میان ترم وی کمتر از نمره پایان ترم باشدو یا درس خود خوان باشد نمره پایان ترم نمره نهایی ان درس محسوب میشود.

تبصره ۵ : نمره پایانی ترم هر درس نظری – عملی (درس هایی که بخشی از ان نظری و بخش دیگر عملی است) بر اساس تعداد واحد بخش نظری و بخش عملی تعیین میشود.


تبصره ۶ : برگزاری ازمون پایان ترم برای هر درس الزامی است.

 

درس ناتمام

ماده ۲۵ : در موارد استثنایی نمره درس هایی مانند نمره تمرین دبیری – کارموزی و کارورزی – عملیات صحرایی – کار در میدان و درسهای عملی و درس هایی که در برنامه اموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه میشوند در صورتی که به تشخصی استاد و تایید گروه اموزشی مربوط تکمیل ان ها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد. ناتمام تلقی می گردند. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد به نمره قطعی تبدیل شود.

اصل بخشنامه:

 
دره شهر,سیمره,کبیرکوه,ایلام,ماژین,پورتال,پرتال,خبر,باباسیف الدین,کلم
فارسی شده توسط : رویا پرداز وب
هیچ خبرخوانی مشخص نشده است